Array
Ďakujem za krásne a nezabudnuteľné zážitky.
Stanislav, Bratislava

Mikulov - Valtice - Lednice

od

Typ zájazdu: Zájazdy za vínom a poznaním
Krajina: Česká republika
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod z Bratislavy o 07.00 hod. Po príchode do VALTÍC prehliadka zámku, priľahlého parku, radnice a kostola Nanebovzatia Panny Márie. Možnosť navštíviť niektorú z miestnych vinoték alebo „vinné sklepy“, kde Vám radi porozprávajú o technike výroby miestneho vína. Presun do MIKULOVA a pešia prehliadka najznámejších historických pamiatok v centre mesta: Sgrafitový dom U rytierov, Kašna, súsošie Najsvätejšej trojice, Dietrichsteinská hrobka, židovská štvrť. Možnosť návštevy jaskyne Na Turoldu a Svatého kopečku, na ktorom stojí baroková kaplnka sv. Sebastiána, zvonica a Boží hrob. 8. a 9.9. 2018 sa v Mikulove koná „PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ“. Nocľah v Mikulove alebo v blízkom okolí.
  2. Po raňajkách návšteva krásneho mikulovského zámku s regionálnym múzeom, v ktorom sa nachádza stála vinárska expozícia. Presun do LEDNÍC. Návšteva zámku, priľahlých záhrad s množstvom exotických rastlín, veľkého skleníka z polovice 19. storočia, morského akvária Malawi, ako aj lednického minaretu. Minaret je najstaršou dochovanou rozhľadňou na území Česka a zároveň najvyššou stavbou tohto typu v neislamskej krajine. Vďaka svojej 60 metrovej výške umožňuje vidieť malebný park lednického zámku z vtáčej perspektívy. Možnosť obedu v reštaurácií „U Tlustých“ - známej z českej verzie programu „Ano, šéfe!“. Reštaurácia je známa svojimi gastronomickými špecialitami. Návšteva dedinky PAVLOV s možnosťou ochutnávok a kúpy značkových vín. V podvečerných hodinách odchod do Bratislavy.
V cene je zarátané

autobusová doprava, 1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

V cene nie je zarátané

Nepovinné príplatky: poistenie – možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 4 EUR/pobyt, vstupné do zámkov cca 500 Kč

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 20 EUR

Poznámka

Zľava za včasný nákup. Cena v objednávkovom systéme je už po zľave.

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 30 EUR / osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: