Array

Benátky a Benátská laguna na Velikonoce

od 275€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Taliansko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách; noční přejezd do Itálie.
  2. BENÁTKY - památky, prohlídka historického města, Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Torre dell´Orologio, cihlová basilika San Giovanni e Paolo (náhrobky a pomníky dóžat, křídlový oltářní obraz G. Belliniho...), jezdecká socha kondotiera Bartolomea Colleoniho na náměstí před kostelem, bazilika Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. století s uměleckými poklady (Belliniho Trůnící Madonna, sochy, náhrobky...), na Velikonoce sváteční velikonoční atmosféra, event. volný program s návštěvou historických objektů nebo galerií, Galleria dell´Academia (Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini...) odjezd večer zpět na pevninu na ubytování.
  3. Ostrovy MURANO (ostrov sklářů, sklářské dílny a muzeum, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami), BURANO (krajky, krajkářské muzeum, rybářské domky s barevnými fasádami), popř. i TORCELLO, kdysi hlavní sídlo biskupa, nejstarší benátská katedrála Santa Maria dell´Assunta (7.-9. století), základy baptistéria ze 7. století, kostel Santa Fosca (11.-12. století), kampanila – výhled na lagunu, Museo dell´Estuario, Attilův trůn, atmosféra uliček s kanály a mostky, návrat lodí do Benátek a návštěva klidných čtvrtí, kavárničky a parky. odjezd večer zpět na hotel, v případě příznivého počasí možnost pozdějšího návratu z Benátek.
  4. BENÁTKY - dokončení prohlídky historického centra, židovská čtvrť, návštěva muzeí a galerií, muzeum Peggy Guggenheimové (doporučujeme), fakultativně lodí po Velkém kanále (okázalé paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, Palazzo Dario...) k Ponte Rialto, Velikonoční slavnost „Scoppio del Carro“, dle počasí možnost večerních Benátek nebo večeře v některé klidné uličce, lodí na Punte Sabbioni, odjezd do ČR.
  5. Návrat do Prahy časně ráno.
V cene je zarátané
  • dopravu autobusem s klimatizací
  • 2x ubytování v hotelu
  • 2x snídani
  • průvodce
V cene nie je zarátané
  • pobytovou taxu, vstupní taxu do Benátek, vstupné (cca 60 Euro), lodní dopravu (cca 45 Euro)

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: