Vodná nádrž Veľká Domaša je postavená na rieke Ondava a patrí medzi najteplejšie priehrady na Slovensku. Vytvára priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov vo viacerých rekreačných strediskách. Na brehoch jazera sa nachádza päť rekreačných stredísk – Valkov-Tíšava, Dobrá, Poľany, Holčíkovce a Nová Keľča.

Domaša - zelená perla východného Slovenska

od

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Slovensko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod z Bratislavy v ranných hodinách. Možnosť nástupných miest: Trnava, Nitra, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica,  Príchod do mesta KEŽMAROK a prehliadka mesta – Hlavné námestie s kežmarskou radnicou, Bazilika sv. Kríža, kostol sv. Trojice, jedna z najkrajších kežmarských ulíc Starý trh, Reduta, atď. Návšteva Kežmarského hradu, ktorý je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže. Odchod na ubytovanie, večera a nocľah.
  2. Po raňajkách presun do MEDZILABORIEC a návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré je ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Múzeum mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace. V expozícii sú zastúpené všetky tvorivé obdobia umelca vrátane jeho dominantných výtvarných tém. Expozícia pozostáva z cca 200 umeleckých diel. Prehliadka dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Mikuláša v obci BODRUŽAL (UNESCO), ktorý je jedným z najstarších drevených chrámov na Slovensku. Chrám z roku 1658 je trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma na západ sa zvyšujúcimi vežami. V interiéri sa zachovali zvyšky nástenných malieb z polovice 18. storočia. Ikonostas s viacerými ikonami pochádza z konca 18. storočia. Náučná okružná plavba po Domaši. Oddych pri vode. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.
  3. Po raňajkách odchod do SVIDNÍKA a návšteva Vojenského historického múzea, ktoré dokumentuje vojenské dejiny Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnové obdobie a obdobie 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Zastávka v ÚDOLÍ SMRTI s rozmiestnenou tankovou technikou pripomínajúcu tankové boje, ktoré sa tu kedysi odohrali. Presun k DUKLIANSKEMU PRIESMYKU, ktorému dominuje Pamätník čs. armádneho zboru a jeho súčasťou je i pamätný cintorín. Výstup na vyhliadkovú vežu Dukla, ktorá poskytuje výhľad na široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Oddych pri vode. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.
  4. Po raňajkách návšteva mesta HUMENNÉ – prekrásny renesančný Humenský kaštieľ impozantných rozmerov je jednou z najväčších a najrozľahlejších stavieb kaštieľneho typu na Slovensku. Dnes je sídlom Vihorlatského múzea. Nádherné expozície tohto múzea sú orientované na bytovú kultúru šľachty od renesancie po 20. storočie, tiež na sakrálne umenie, živočíšstvo Zemplína či dielo slávneho slovenského grafika Oresta Dubaya. Pri kaštieli sa rozprestiera výstavný anglický park s rybníkom a za ním nádherný skanzen Vihorlatského múzea s expozíciou ľudovej architektúry. Oddych pri vode. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.
  5. Po raňajkách návšteva jaskyne DOMICA (UNESCO), ktorá je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Jaskyňou preteká podzemná riečka Styx, po ktorej sa môžu návštevníci preplaviť. Jaskyňa je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarsku v celkovej dĺžke asi 25 km. V jaskyni môžu návštevníci obdivovať nespočetné množstvo sintrových útvarov, z ktorých zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele v Majkovom dóme. Okrem toho je jaskyňa aj významným archeologickým náleziskom, pretože v nej žil praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v mladšej dobe kamennej. Pri vykopávkach boli nájdené rôzne kamenné a kostené predmety, ktorých časť môžete vidieť vo vstupnej hale. Návrat do Bratislavy s možnosťou výstupných miest vo Zvolene, Žiari nad Hronom, Nitre a Trnave.

V cene je zarátané

autobusová doprava, 4x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom, 4x polpenzia, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu 

V cene nie je zarátané

poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia KOMFORT v cene 10 EUR/pobyt alebo KOMFORT + Pandémia v cene 14,80 EUR/pobyt, orientačné vstupné -  Kežmarský hrad 6 EUR, Expozícia historických vozidiel 2 EUR, Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 4 EUR, Vojenské historické múzeum vo Svidníku + vyhliadková veža Dukla 2 EUR, chrám sv. Mikuláša v Bodružali 2 EUR, plavba po Domaši 6 EUR, Vihorlatské múzeum – umelecko-historická expozícia 4 EUR, expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) 3 EUR, prírodovedná expozícia 2 EUR, sakrálna expozícia 1,50 EUR, jaskyňa Domica 8 EUR

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 100 EUR

Poznámka

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR/osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: