Array

Indie - Zlatý trojúhelník a kraj maharádžů Radžasthán - s vnitřními přelety

od 2695€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: India
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí.
 2. V ranních hodinách přílet do DILLÍ (Delhi).
  Dopoledne první část prohlídky DILLÍ. Staré město Shahjahanabad, největší měšita v Indii Jama Masjid. Nové Dillí , průjezd kolem vládních budov a velvyslanectví, Brána Indie. Zastávka v Raj Ghat - památník M. Ghándího. Hinduistický chrám Lakshmi-Narayan aj. Ubytování v hotelu.
 3. Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY . Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře a slavného TAJ MAHAL . Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře.
 4. Dopoledne přejezd z Agry do JAIPURU (Džajpúr). Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR SÍKRÍ. Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny.
 5. Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost v džípech či slonech), městský palác, starou observatoř Džantar mantar, exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.
 6. PUSHKAR (Puškar) – významné poutní město s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 ghóty, kde zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Varanásí“. Nocleh.
 7. Přejezd do Jodhpuru. JODHPUR (Džódhpur) – město ztělesňující romantiku Rádžastánu má majestátní pevnost Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci, bahnitými bazary a pouští Thár. Nocleh.
 8. Přejezd do MOUNT ABU – jediná horská stanice v Rádžastánu . Projížďka po jezeře Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládců. Nocleh.
 9. DILVARA – džinistické chrámy v Dilváře patří mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina 5 mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Přejezd na nocleh do Udajpuru.
 10. RANAKPUR – unikátní chrámový komplex v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádimáthův chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. KUMBHALGARH – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí do výšky 1050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, neboť panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh.
 11. UDAJPUR – pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopců. Městský palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžastánu . Nocleh.
 12. Přelet do Varanasi s přestupem v Dillí. Nocleh.
 13. Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ , které je také nazýváno „věčným městem“. Leží na břehu posvátné řeky Gangy. Návštěva textilních přádelen v muslimské čtvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shivy. Uličky a bazary starého města patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu Nocleh.
 14. Přelet do Kajuraha. Odpoledne prohlídka chrámů KHAJURAHO (světová památka UNESCO), chrám je proslaven erotickými sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Nocleh v Khajurahu ., transfer do hotelu. Nocleh.
 15. Transfer busem do Jhansi. Cestou ÓRČHA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta vlakem do Dillí. Nocleh.
 16. Dokončení prohlídky Dillí. Historický areál v Mehrauli (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě), Raj Ghat – památník Ghandiho aj. Pozdě večer transfer na letiště.
 17. V ranních hodinách odlet do Prahy.
V cene je zarátané
 • leteckou dopravu Praha – Dillí – Praha včetně letištních tax
 • 14x nocleh v hotelích ***/****
 • 14x polopenzi
 • 3x vnitřní přelety Udajpur – Dillí, Dillí – Varanasi, Varanasi – Kajuraho ( případně transport auto/minibusem s dodatečnou slevou 2 000 Kč za osobu - platí pouze pro termín v r. 2019!)
 • Nebude-li k dispozici přelet Varanasi - Khajuraho, bude cesta absolvována pozemní cestou mikrobusem nebo nočním vlakem.
 • přejezd vlakem Jhansi – Dillí
 • projížďku lodí po Ganze
 • výjezd k pevnosti Amber na slonech nebo jeepy
 • průvodce
 • dopravu dle programu autobusem či minibusem.
V cene nie je zarátané
 • indické vízum - elektronické, klienti si jej vyřizují a platí sami (nutná platební karta), podklady pro vyřízení zašle CK dostatečně dopředu.
 • spropitné

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: