Array

Jihozápadní Čína s návštěvou Tibetu

od 3469€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Čína
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Let Praha – Chengdu .
 2. Přílet do ČCHENG-DU . Přejezd pod horu Emeishan (provincie S´cchuan - země hojnosti).
 3. EMEISHAN (UNESCO) - výjezd na posvátnou horu Emei (3 099 m n.m.), jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor, prohlídka klášterů, turistika, nádherné výhledy. Sjezd dolů opět lanovkou a prohlídka některých klášterů ležících na úpatí hory. Nocleh.
 4. Přejezd do LESHANU - rozsáhlý areál Velkého Buddhy (UNESCO) s největším spodobněním sedícího Buddhy na světě, výška do skály vytesané sochy je 71 metrů. Prohlídka přilehlých svatyní a klášterů a plavba lodí s jedinečným výhledem na kolosální sochu Buddhy. Dojezd zpět do Chengdu a nocleh.
 5. Dopoledne unikátní CHOVNÁ STANICE PANDY VELKÉ – seznámení se s tímto jedinečným a pro Čínu až symbolickým zvířetem. S oblastí Chengdu se rozloučíme vyhlášeným ohnivým kotlíkem (tradiční místní jídlo). Let Chengdu – Kunming (provincie Yunnan ).
 6. Nedaleko od Kunmingu prohlídka jedinečných, až 30 metrů vysokých vápencových skalních útvarů v KAMENNÉM LESE (UNESCO). Pozdě odpoledne přejezd rychlovlakem do Dali (cca 2 hod. jízdy).
 7. Dali a okolí – v případě dobrého počasí výjezd lanovkou až pod vrchol POHOŘÍ CANGSHAN do výšky 3 920 metrů za nádhernými výhledy. Z níže položených stanic pěší trasa – dva úseky po tzv. Jade Belt Road (Stezce nefritového pásu) cca 12 km celkem, možnost zkrácení, k další lanovce, cestou nádherné výhledy na jezero Erhai a na závěr taoistický chrám Zhonghe z 9.st. Odpoledne rozsáhlý areál Tří pagod z 9.st. s nejvyšší pagodou vysokou 73 metry.
 8. Dokončení prohlídky DALI – staré město s pěkně dochovanými dřevěnými domy. Odpoledne projížďka lodí po JEZEŘE ERHAI. Přejezd do Lijiangu.
 9. Brzy ráno odjezd pod SNĚŽNOU HORU NEFRITOVÉHO DRAKA – dle počasí výjezd k ledovci do výšky 4 500 mnm., jedinečná horská scenérie nejjižnějšího ledovce na severní polokouli. V případě horšího počasí využití dalších dvou níže položených lanovek v rámci scénického parku na Spruce Meadow a Yak Meadow, na obou místech kratší vycházky. Vycházka kolem kaskád, vodopádů a jezer s neskutečně modrou barvou vody BLUE MOON VALLEY. Návrat do Lijiangu.
 10. LIJIANG (UNESCO) - 600 let staré městečko s atmosférou středověké Číny, které obývá zajímavá národnostní menšina Naxi, 500 let starý rozlehlý palác rodiny Mu, malebné uličky s dřevěnými domy, kanály rozvádějící vodu po městě, park Tůně černého draka s jedinečným výhledem na Sněžnou horu Nefritového draka, volno k procházkám uličkami s množstvím obchůdků, restaurací... Program 9. a 10. dne může být prohozen vzhledem k počasí.
 11. Brzy ráno odjezd z Lijiangu. Zastávka u tzv. PRVNÍHO OHYBU DLOUHÉ ŘEKY u města SHIGU (Kamenný buben), kde řeka Jang-c´, dosud tisíc kilometrů tekoucí rovně od svého pramene na hranicích Tibetu, vytváří první ohyb o 180°. Zastávka na začátku, v tzv. horní části SOUTĚSKY TYGŘÍHO SKOKU (UNESCO) pod 5 596 metrů vysokou Sněžnou horou Nefritového draka, cca 1 hodinu sestup k řece a výstup zpět, nejužší bod soutěsky široký jen 30 metrů, kde se měl od kamene odrazit tygr a přeskočit řeku. Přejezd do tzv. střední části Soutěsky tygřího skoku a sestup až k řece, dramatická krajina, kde řeka spadá o dalších 100 metrů níže. Výstup zpět, celkem cca 3-3,5 hodiny chůze. Pozdní oběd v místním penzionu a poté přejezd krásnou krajinou hor do podhůří Tibetu do bájného Šangri-La (Zhongdian, 3 200 mnm.).
 12. ZHONGDIAN – hraniční město etnického Tibetu, procházka starým tibetským městem s obrovským modlitebním mlýnem, lámaistický KLÁŠTER GANDÄN SUMCELING se 600 mnichy položený nad městem aj.
 13. Přelet do Lhasy v TIBETU (tajemná střecha světa, která je dodnes pro turisty obtížně přístupná). Odpoledne začátek prohlídky hlavního města LHASY – duchovní centrum Tibetu s portály starých chrámů i starým tibetským městem, dosud naštěstí neudolaným rozpínající se čínskou kulturou: jedna z nejstarších budov ve Lhase a nejposvátnější tibetský CHRÁM DŽOKHANG (UNESCO), vysvěcený v r. 647. ULICE BARKHOR - poutní okruh, kam míří poutníci z celého Tibetu, celý okruh překypuje barvami a aktivitou.
 14. LHASA : PALÁC POTÁLA (UNESCO) - bývalé sídlo dalajlámů. Bývalé letní sídlo dalajlámů NORBULINKA (UNESCO) v západní části Lhasy . Prohlídka jednoho z největších a nejvýznamnějších klášterů tibetské sekty Gelugpa (sekta žlutých miter v Tibetu převažujícího lámaistického buddhismu) KLÁŠTERA DÄPUNG, který byl založen v 15.st. a dříve zde žilo 10 000 mnichů a jednalo se o největší klášter na světě. Dodnes zde sídlí asi 600 mnichů.
 15. Prohlídka KLÁŠTERA GANDÄN ležícího 4 300 metrů vysoko, který založil r. 1409 sám Conghapa (zakladatel dnes nejvýznamnější tibetské sekty Gelugpa), mnohé stavby pocházejí z této doby a jsou zde uloženy jeho ostatky. KLÁŠTER SERA -
  2. největší a nejvýznamnější klášter tibetské sekty Gelugpa.
 16. Celodenní výlet do kolébky tibetské kultury a státnosti: údolí Jarlung: nejstarší tibetský KLÁŠTER SAMJE a sídlo prvních tibetských králů HRAD JUMBULAGANG.
 17. Let zpět do Prahy.
 18. Přílet do Prahy.
V cene je zarátané
 • letenku Praha – Chengdu a Lhasa - Chengdu - Praha
 • vnitrostátní lety Chengdu – Kunming a Diqing (Šangri-La) – Lhasa
 • dopravu mikrobusem dle programu
 • vlak Kunming – Dali
 • 15x nocleh v hotelích (2lůžk. pokoje s vl. přísl.)
 • 15x polopenzi
 • českého průvodce a místní průvodce
 • lanovky na Emeishan, Cangshan v Dali a Sněžnou horu v Lijiangu
 • plavbu po jezeře Erhai
 • vstup do Kamenného lesa a do rezervace pandy velké
 • vstup do paláce Potála (1 hod. prohlídka)
 • povolení ke vstupu do Tibetu
V cene nie je zarátané
 • spropitné
 • ostatní vstupy

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: