Kráľovský Krakov a okolie

od

Typ zájazdu: Predĺžené víkendy
Krajina: Poľsko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod zo Slovenska v ranných hodinách, príchod do WIELICZKY, kde sa v podzemí nachádza unikátne múzeum ťažby soli. Prehliadka soľnej bane, kde sa ťažila soľ od 12. storočia. (UNESCO), v soli sú vytesané sály s kaplnkami, sochami a freskami. Presun do KRAKOVA  – mesta poľských kráľov, ubytovanie, večerná prechádzka mestom, individuálne voľno, nocľah.
  2. Raňajky. Prehliadka Krakova (katedrála a hrad Wawel – bývalé kráľovské sídlo, námestie Rynek Glowny s Mariánskym kostolom a renesančnou tržnicou Sukiennice, bašta Barbakan, Collegium Maius, židovská štvrť Kazimierz), individuálna návšteva múzeí a galérií, možnosť nákupov, nocľah.
  3. Raňajky, návšteva zámku PIESKOWA SKALA v národnom parku Ojcow. Pôvodne hrad zo 14. storočia prestavaný na renesančný zámok s krásnymi záhradami. V zámku je umiestnené Múzeum národných wawelských umeleckých zbierok. Neďaleko od zámku je prírodná pamiatka nazývaná Herkulov kyjak – 25 metrov vysoký skalnatý útvar. Presun do mestečka WADOWICE, rodisko Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. Prehliadka centra mestečka (rodný dom Jána Pavla II., bazilika Panny Márie, rynek so sochou pápeža, kostol sv. Petra, kláštor karmelitánov). Možnosť navštíviť cukráreň, kam chodieval Ján Pavol II. a kde sa podáva jeho najobľúbenejší zákusok - krémeš. Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách.
V cene je zarátané

autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu

V cene nie je zarátané

poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia KOMFORT v cene 7,50 EUR/pobyt alebo KOMFORT + Pandémia v cene 11,10 EUR/pobyt, orientačné vstupné - Wieliczka: vstup do soľnej bane s miestnym sprievodcom 89 PLN, Krakow: Wawel – kráľovské apartmány 25 PLN, katedrála – hrobky a Zigmundov zvon 12 PLN, Pieskowa Skala: zámok 11 PLN, Wadowice: rodný dom Jána Pavla II. 30 PLN

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 50 EUR

 

Poznámka

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR/osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: