Krásy střední a jižní Indie

od 2979€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: India
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Odlet z Prahy do Indie.
 2. Přílet do Indie. V případě časného příletu začátek prohlídky Bombaje . Město BOMBAJ , hlavní město Maharáštry je nepochybně nejdynamičtějším a nejkosmopolitnějším městem Indie.
 3. Výlet na ostrov ELEPHANTA, kde se nachází jeskynní chrámy (UNESCO) pocházející již z 6. století. Uvnitř jeskyní uvidíte jedny z nejúchvatnějších ukázek indického sochařství.
 4. BOMBAJ - dopoledne prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města – slavná Brána Indie, Centrální Viktoriino nádraží (UNESCO), Muzeum Prince Waleského vyhlášené umělecko-řemeslnými sbírkami, procházka po promenádě Marina Drive aj. Odpoledne přejezd vlakem do města Aurangabad.
 5. Návštěva slavných jeskyní v ADŽANTĚ. Třicet jeskyní vytesaných do čedičové skály ve tvaru půlměsíce zde zdobí zázračně zachované živé malby z doby před 2 tisíci lety. Cestou zpět návštěva památky Bibi ka Maqbara na okraji města AURANGABAD, která se tyčí uprostřed rozlehlé mughalské zahrady a je napodobeninou slavného Tádž Mahálu a jako on je zdobena mramorem.
 6. Prohlídka vrcholu indické skalní architektury – jeskyní v ELLOŘE. Po tři staletí se zde budoval komplex 34 jeskyní, které jsou spojeny s buddhistickým, hinduistickým i džinistickým náboženstvím. Večer návrat zpět do Bombaje .
 7. Ráno přelet do Bangalore. Prohlídka centra města BANGALORE, které je centrem průmyslu informačních technologií, a proto přezdívané indické „Silicon Valley“. Červená zahrada Lalbagh, Palác Tipú Sultána, Bull temple aj.
 8. Návštěva chrámu KESHAVA. Kéšavův chrám představuje jednu z nejkrásnějších ukázek hójašálské architektury, jeho svatyně mají nádhernou výzdobu s propracovanými zvířecími a květinovými motivy. Dále návštěva města ŠRÍRANGAPATTANAM na řece Kávérí s chrámem boha Višnua.
 9. Prohlídka města MYSORE (Maisúr) – nazývaného „Město paláců“, které bylo skoro 600 let hlavním sídlem mocného království. Návštěva rozlehlého pohádkového Maisúrského paláce, odkud vládl legendární sultán Tipú. Odpoledne přejezd do Ooty.
 10. Den věnovaný bohaté přírodě MODRÝCH HOR v pohoří Západní Ghát. Oblast s příjemným mírným klimatem, rozsáhlými čajovými plantážemi a ovocnými sady. Horské středisko OOTY s vyhlášenou Růžovou zahradou, jízda horskou historickou železnicí Nilgiri Mountain Railway, zapsanou na seznamu UNESCO.
 11. Dopolední přejezd do města MADURAI . Město je jedním z nejstarších měst světa a pro hinduisty je svatým poutním místem, nádherný chrámový komplex Šrí Minákší s bohatě zdobenými pestrobarevnými chrámovými věžemi a skvostný palác Tirumály Nájaky, který bývá označován za jeden z divů Indie a který je příkladem hinduisticko-islámské architektury 17. st.
 12. Přejezd do NP PERIYAR, který je také nazýván „Tygří rezervace Periyar“ a je vyhlášený bohatou flórou a faunou. Zde se také nachází věhlasné plantáže koření.
 13. Lodní výlet po JEZEŘE PERIYAR s pozorováním volně žijící zvěře. Tento park je považován za jednu z nejkrásnějších přírodních rezervací Indie. Poté přejezd do ALLEPPEY. Nalodění na hausbót a romantická plavba po kanálech a poloslané laguně „backwaters“, která je od moře oddělena písečnými dunami a řadou palem.
 14. KÓČÍN – někdy označován jako „Královna moře“, nejstarší portugalská kolonie založená objevitelem Vasco da Gama. Večer přelet do Bombaje.
 15. Odlet do Prahy.
V cene je zarátané
 • letenku Praha – Bombaj– Praha
 • 13x nocleh v hotelích***
 • 13x polopenzi
 • vnitřní přelety
 • vstupy dle programu
 • plavbu po jezeře Periyar a kanálech v Kerale
 • jízdu historickým vláčkem
 • průvodce
 • místní průvodce
 • dopravu dle programu minibusem
V cene nie je zarátané
 • vízum, spropitné

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: