Array
Ďakujeme za výlet, špeciálne pani Janke, zájazd bol výborný.
Branislav, Nitra

Normandia a Bretónsko

od

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Francúzsko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod z Bratislavy o 13.00 hod. Cesta cez Rakúsko, Nemecko do Francúzska. Nočná jazda.
  2. Ráno príchod do ROUENU – hlavného mesta hornej Normandie. Je to jedno z najzaujímavejších francúzskych miest, ktoré patrí Francúzsku vďaka zásluhe Johanky z Arku, ktorá bola na námestí Place du Vieux – Marché upálená. Gotická katedrála Notre Dame patrí k najkrajším vo Francúzsku. Ubytovanie.
  3. Návšteva oblasti vylodenia spojeneckých vojsk v roku 1944. Značný úsek pobrežia sa stal miestom unikátnej vojenskej operácie spojencov. Rada bunkrov a pozostatky rôznych vojenských zariadení i početné cintoríny naznačujú, čo sa tu muselo odohrať. Navštívime mys POINTE DU HOC, cintorín v COLLEVILLE-SUR-MER, mestečko ARROMANCHES, kde je múzeum celej vojenskej akcie. Mesto CAEN, hlavné mesto Normandského vojvodstva za Wiliama Dobyvateľa. Nocľah.
  4. Po raňajkách prehliadka LE MONT SAINT MICHEL, jedno z najnavštevovanejších miest Francúzska. Kláštor vybudovaný v 8. storočí na osamelom skalnom útese a opevnený hradbami patrí medzi unikáty svetovej architektúry.  Ďalej pokračujeme do bretónskeho mestečka SAINT MALO – bývalého prístavu korzárov. Cez hrádzu najväčšej prílivovej elektrárne na svete na rieke Ranie sa dostaneme na CAP FREHEL, kde je zo 70 metrových útesov nádherný výhľad ďaleko do Atlantiku.  Krátka prehliadka RENNES, ktoré bolo po dlhé stáročia hlavným mestom Bretónskeho vojvodstva. Ubytovanie v Rennes.
  5. Odchod späť cez územie Francúzska. Zastávka v PARÍŽI s deväťhodinovou bezpečnostnou prestávkou  spojená s prehliadkou mesta. Odchod z Paríža vo večerných hodinách. Nočná jazda.
  6. Návrat do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
V cene je zarátané

autobusová doprava, 3x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 3x raňajky, prehliadky miest podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu

V cene nie je zarátané

Nepovinné príplatky: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia KOMFORT v cene 15 EUR/pobyt alebo KOMFORT + Pandémia v cene 22,20 EUR/pobyt, orientačné vstupné počas prehliadok cca 35 EUR

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 79 EUR

Poznámka

Zľava za včasný nákup. Cena v objednávkovom systéme je už po zľave.

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR/osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: