Array

Přírodou jižní Anglie do Londýna

od 455€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Anglicko
Doprava: Autobus
Program:
 1. Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. Průjezd Německem a Francií na nocleh do hotelu v oblasti Calais
 2. V ranních hodinách plavba lodí přes kanál La Manche. Vylodění v přístavu Dover, jenž se rozkládá na úpatí křídových útesů. V době připlouvání jsou úchvatné pohledy na Křídové útesy doverské. Hrad DOVER s pozůstatky původního majáku, který tady postavili již staří Římané. Hrad, který již po téměř 2000 let tak dohlíží na průliv oddělující pevninskou Evropu od Británie. V hradě dnes sídlí muzeum vystavující četné exponáty spojené s jeho minulostí. Mnohé z muzejních sbírek jsou umístěny také do bludiště podzemních chodeb, jež pod hradem vyhloubili vězni během napoleonských válek. Úchvatná vyhlídka na velmi rušné přístaviště, kam připlouvají trajekty z Francie.
  Cesta jižní Anglií na prohlídku jihoanglického přímořského letoviska HASTINGS, které je obklopené historickými a přírodními zajímavostmi a je známé především jako místo, u kterého se roku 1066 odehrála pravděpodobně nejvýznamnější bitva anglických dějin. K procházkám láká přímořská lázeňská kolonáda či úzké křivolaké uličky starého města, odkud můžete vyjet nejpříkřejší lanovkou v Británii na vyhlídku nad město se zříceninou prvního normanského hradu v Anglii. Ve večerních hodinách ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
 3. Po snídani přejezd do HAMPTON COURT – dva paláce v jednom. Velmi působivý tudorovský palác, kde při prohlídce navštívíte Great Hall nebo královskou kapli a komnaty Jindřicha VIII., kde kdysi bydlelo několik ze šesti žen Jindřicha VIII. Zajímavý pohled je do tudorovské kuchyně, kde si na vlastní oči můžete prohlédnout, v jakých podmínkách se připravovaly královské dobové speciality. Velkolepý barokní palác Viléma Oranžského s bohatě zdobenými interiéry. Součástí prohlídky jsou i nádherné zahrady a rozlehlý park s královským stádem daňků a světoznámým bludištěm. CHARTWELL – prohlídka a procházka překrásným parkem. Stal se na mnoho let domovem válečného britského premiéra, Sira Winstona Churchilla. Zde na vás dýchnou intimní detaily ze života tohoto známého muže s doutníkem, který také velmi rád maloval. Jeho obrazy visí po celém domě a nalézají se i v zahradním ateliéru. CHIDDINGSTONE VILLAGE – nechte na sebe dýchnout historii v jedné z nejstarších vesniček v hrabství Kent. Procházka mezi půvabnými hrázděnými domky s typickou doškovou střechou vás zavede k fascinujícímu středověkému hradu ze 16. století obklopenému rozlehlými zahradami, odkud se vám naskytne úžasný výhled na zvlněnou krajinu North Downs. Návrat do hotelu na večeři.
 4. Snídaně. LONDÝN. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí WESTMINSTER, v níž se nacházejí nejvýznamnější památky jako budova parlamentu, jejíž součástí je hodinová věž Big Ben; Westminsterské opatství, korunovační sál králů a královen, kde se odehrála jedna ze závěrečných scén románu Šifra mistra Leonarda, nebo oficiální královská rezidence Buckinghamský palác. Plavba po řece Temži kolem jedné z výrazných dominant britské metropole – katedrály sv. Pavla, Shakespearova divadla Globe, či válečné lodi HMS Belfast až k TOWERU, nejvýznamnější historické památce, kde jsou uloženy nejvzácnější poklady britské říše. Poblíž se přes řeku Temži klene nejfotogeničtější most Londýna TOWER BRIDGE. Na závěr prohlídky Londýna projížďka nejstarším
  metrem na světě. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt na kontinent.
 5. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
V cene je zarátané
 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 3x ubytování v hotelu
 • 2x snídaně
 • trajekt nebo Eurotunel přes kanál La Manche

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: