Turecká jižní riviéra - letecky

od 1105€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Turecko
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Let Praha – Antalya , ubytování na proslavené Turecké riviéře .
 2. ANTALYA , starověká Attalei, byla vždy velmi významným místem. Svou návštěvou ji poctil i císař Hadrian, jeden z velkých římských císařů, který putoval po všech provinciích římské říše. Na jeho počest vybudovali v centru města slavnou Hadriánovu bránu, která je dodnes velmi dobře dochovanou stavbou. Projdeme se uličkami starého města až k další stavbě pocházející z období antiky, Hidirlik kulesi, odkud se naskýtají krásné výhledy na pobřeží, starý malý přístav i skaliska v okolí. Nevynecháme pohled na Flétnový minaret, symbol Antalye . Vzhledem k množství starověkých měst, která se na pobřeží v oblasti Antalye nacházela, nemůžeme vynechat ani archeologické muzeum, které soustředí velké antické sbírky, zejména bohatou sochařskou sbírku z Perge a dalších míst. Po prohlídce města zamíříme do krásné přírody. Antalya je vyhlášená svými vodopády a my se zaměříme na pěší okruh kolem vodopádů KURSUNLU, kde se střídají jezírka, potůčky a vodopády v krásné zalesněné krajině. Návrat na ubytování.
 3. Celodenní putování oblastí starověké Pamfýlie. Zde se nacházejí pozůstatky významných měst, založených většinou řeckými kolonizátory a do krásy dobudovaných v římské době, kdy byla Pamfýlie římskou provincií. Oblast byla ale také oblíbenou základnou starověkých pirátů, kteří si zde zřídili obchod s otroky. SIDE – na poloostrově rozmístěné starověké město láká k procházkám mezi antickými stavbami, najdete zde dvě agory, velké divadlo i přímo na břehu moře vystavěný Apollónův chrám. ASPENDOS – nejlépe dochované divadlo nejen v Malé Asii, ale pravděpodobně v rámci celého starověkého světa. Dodnes se zde v létě konají divadelní představení nebo koncerty. Vyjdeme i na kopec nad divadlem, kde stávaly významné antické stavby a budeme mít výhledy až na mohutné oblouky starověkého akvaduktu, který oblast dříve zásoboval vodou. PERGE – město do krásy dovedla zdejší bohatá mecenáška Magna Plancia na počátku 2.stol.n.l. Dochované velké divadlo, rozlehlý stadion, obrovská helénistická brána s věžemi, rozsáhlé starověké lázně i zajímavá hlavní ulice, jejímž středem vedl vodní kanál, to vše jistě i dnes zaujme návštěvníky.
 4. Polodenní výlet do hor nad Antalyi a návštěva jedinečného starověkého města TERMESSOS, které se nachází v krásné a nepřístupné hornaté krajině. Během průchodu areálem objevíte divadlo s jedinečnými výhledy do krajiny, nekropoli s vytesanými hrobkami, gymnasion a další zajímavé stavby. Město nedobyl díky jeho unikátní poloze ani Alexandr Makedonský během svého tažení proti Perské říši.
 5. Celodenní výlet na nádhernou lýkijskou riviéru , kde se střídá skalnaté pobřeží s dlouhými písečnými plážemi. Tato oblast patří k nejkrásnějším v celém Turecku. Pohoří OLYMPOS má i antické stavby rozkládající se na pobřeží, kterým dominují zejména nekropole a zde se nacházely ohníčky bájné chiméry. Dopoledne výjezd kabinovou lanovkou Olympos teleferik na horu Tahtali Dagi (2 365 m.) s krásnými výhledy na členité pobřeží a tyrkysově modré moře. U Olympu se táhne dlouhá písčito-oblázková pláž, která láká ke koupání. Návštěva starověkého města PHASELIS ležícího na břehu moře, který měl tři přístavy, kde mezi nimi se rozkládalo město s dodnes dochovanými stavbami.
 6. Druhý celodenní výlet do oblasti lýkijské riviéry. MYRA (dnešní Demre), odkud pocházel sv. Mikuláš, biskup v Myře a s ním spojený vznik příběhu o Mikuláši a také Santa Klausovi. Dodnes zde stojí velký kostel upravený v 6.stol. za císaře Justiniána, kde původně byly uloženy ostatky sv. Mikuláše. Nedaleko se nachází ruiny starověkého města, kterým dominuje velké divadlo a do skal vytesané lýkijské hrobky v rámci velké nekropole. Lodní výlet k ostrovu KEKOVA (loď se platí na místě v Eur), kde se u pobřeží nachází potopené zbytky antického města. Během plavby můžete pozorovat zatopené části města, schodiště, přístavu i další antické stavby. Přímo na pobřeží jich mnoho nezůstalo, většina se ocitla díky několika zemětřesením pod hladinou moře. V rámci lodního výletu možnost koupání z lodi.
 7. Volný den u moře.
 8. Odlet z Antalye a přílet do Prahy.
V cene je zarátané
 • Pořadí navštívených míst může být změněno.
 • letenku Praha – Antalya – Praha
 • dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) na výlety
 • průvodce
 • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 7x polopenzi
V cene nie je zarátané
 • případnou pobytovou taxu, vstupy, plavbu lodí kolem ostrova Kekova (cca 25-30 Euro / os.) a bakšišné / spropitné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: