Array

Turecké západní pobřeží - letecky

od 1365€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Turecko
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Odlet s průvodcem do ISTANBULU , transfer z letiště na ubytování do hotelu s výbornou polohou ve čtvrti Sultanahmet, v blízkosti těch nejznámějších památek. V návaznosti na letový řád první seznámení se Starým městem.
 2. Odlet s průvodcem do ISTANBULU , transfer z letiště na ubytování do hotelu s výbornou polohou ve čtvrti Sultanahmet, v blízkosti těch nejznámějších památek. V návaznosti na letový řád první seznámení se Starým městem.
 3. Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku nebo v oblasti Çanakkale .
 4. Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, ASCLEPION – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK , mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI .
 5. Pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi .
 6. Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu , antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA , slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
 7. Pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
 8. Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v oblasti Pamukkale .
 9. Ráno odjezd do ISTANBULU , odpoledne návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v centru Starého Istanbulu , fakult. večeře v centru města.
 10. Snídaně, dle časových možností a v závislosti na let. řádu individuální volno v Istanbulu . Transfer na letiště a odlet do Prahy.
V cene je zarátané
 • leteckou dopravu Praha (příp. Vídeň nebo Bratislava) – Istanbul – Praha (příp. Vídeň nebo Bratislava) vč. let. tax
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem v Turecku
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • 9x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím) (z toho 4x u moře v Kusadassi)
 • 9x snídani
 • 6x večeři (v hotelích mimo Istanbul)
 • průvodce
V cene nie je zarátané
 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě
 • spropitné

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: