Veľkonočné Rumunsko

od

Typ zájazdu: Veľkonočné zájazdy
Krajina: Rumunsko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách. Prejazd cez Maďarsko do Rumunska.
  2. V ranných hodinách príchod do stredovekého mestečka SIGHISOARA, ktorého malebné centrum je zapísané v zoznamu UNESCO. Prejdeme sa dobovými uličkami, pozrieme si rodný dom Vlada Tepeša (Draculu), Hodinovú vežu s orlojom,  pravoslávnu katedrálu, citadelu. V blízkosti Sighisoary sa nachádza BIERTAN – impozantný opevnený gotický kostol zaradený do kultúrneho dedičstva UNESCO. Presun do Brašova. BRAŠOV jedno z najnavštevovanejších miest v Rumunsku bolo založené Rádom nemeckých rytierov v roku 1211. Prehliadka historického centra s Čiernym kostolom. Podľa časových možností výjazd lanovkou na horu TÁMPA (987 m) odkiaľ je krásny výhľad na mesto a kde neďaleko je umiestnený aj veľký nápis „Brašov“, ktorý napodobňuje nápis Hollywood. Ubytovanie. 
  3. Po raňajkách, navštívime horské mestečko SINAIA, kde sa nachádza zámok Peleš – bývalé letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny. Prehliadka zámku s  bohato zdobenými interiérmi, zámocký anglický park. Ďalej si pozrieme SINAJSKÝ KLÁŠTOR s kostolom v byzantskom štýle pomenovaný podľa posvätnej hory Sinaj. PREJMER – návšteva jedného z rady zachovaných a opevnených  sedmohradských kostolov zapísaných v zozname UNESCO. Návrat do Brašova. Nocľah.  
  4. Raňajky, presun do „Draculovho hradu“ zo 14. storočia, hradu BRAN, jedného z najznámejších pamiatok stredovekej architektúry. Prehliadka. Pokračovanie do mesta SIBIU, bohatého stredovekého mesta obklopeného hradbami. Prehliadka mesta a jeho pamätihodností - Veľké a Malé námestie, veža a Palác Brukenthal, Most Klamárov. V neskorých popoludňajších hodinách návrat na Slovensko.
  5. Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.  
V cene je zarátané

autobusová doprava, 2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2x polpenzia, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu

V cene nie je zarátané

ppoistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia KOMFORT v cene 12,50 EUR/pobyt alebo KOMFORT + Pandémia v cene 18,50 EUR/pobyt, orientačné vstupné - zámok Peleš, hrad Bran, lanovka Támpa, katedrály cca 130 Lei = 30 EUR

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 35 EUR

Poznámka

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR/osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr dva týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: