Array

Finsko – země tisíců jezer

od 609€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Fínsko
Doprava: Autobus
Program:
 1. Odjezd v dopoledních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 10.00 hodin) a Ústí nad Labem. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes SRN na trajekt do Dánska.
 2. Po připlutí v Dánsku přejezd přes Öresundskou úžinu po 9 km dlouhém mostě Öresundbron do Švédska a průjezd okolo jezera Vattern do STOCKHOLMU. Prohlídka města zvaného „Benátky severu”. Navštívíme nejznámější kostel Storkyrkan - místo korunovace Švédských králů, zavítáme i na Slottsbacken, kde stojí královský palác a prohlídku města uzavřeme ve starém městě nazývaném Gamlastan. Po projížďce lodí po přístavu se dostaneme k nejnavštěvovanějšímu muzeu celé Skandinávie, k muzeu lodi VASA. Večerní trajekt do finského Turku . Ubytování v kajutách.
 3. Snídaně na lodi. Vylodění v Turku a přejezd do HELSINEK . Prohlídka hlavního města Finska, kterou zahájíme na stadionu, kde se konaly památné OH, na kterých rodina Zátopkových získala čtyři zlaté medaile. Prohlédneme si Helsinky z věže u stadionu a budeme pokračovat pěší procházkou k Senátnímu náměstí, skalnímu kostelu Temppeliaukio, Uspenskému pravoslavnému chrámu, Sibeliově památníku a dalším zajímavostem. Prohlídku zakončíme na ostrovní pevnost Suomenlinna, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Nocleh v oblasti Helsinek .
 4. Snídaně. Přejezd do města LAHTI – legendy finských zimních sportů se světoznámým sportovním areálem – možnost návštěvy zajímavého muzea lyžování. Kostel sv. Kříže – Ristinkirkko – od známého finského architekta A. Aalta. Návštěva dvou finských národních parků. Päijänne kansallispuisto, který se nachází v jezernaté oblasti u obrovitého jezera Päijänne – zastávka u krásného esker Pullkilanharju. Národní park Isojärven kansallispuisto o rozloze 19 km2. Přejezd do Kuopia. Nocleh.
 5. Snídaně. KUOPIO – centrum jezerní oblasti, ležící u jezera Kallavesi – tržnice, radnice, dóm, kostel sv. Mikuláše, 75 metrů vysoká vyhlídková věž na vrchu Puijo, z níž je krásný výhled na okolní jezerní krajinu. V odpoledních hodinách odjezd do srdce Finska kolem jezernaté plošiny v Národním parku Linnasaaren kansallispuisto. jstarší finský národní park zahrnuje oblast více než 150 ostrůvků na jezeře Haukivesi. Průjezd cestou mezi jezery Orivesi a Haukivesi do SAVONLINNY , města pyšnícího se největším hradem ve Finsku. Nocleh v oblasti Savonlinny .
 6. Snídaně. Ráno zahájíme návštěvou národopisného muzea v Savonlinně , poté navštívíme hrad Olavonlinna , který je nejlépe zachovalou pevností celé Skandinávie. Absolvujeme projížďku po jezeře Saima. Přejezd do obce KERIMÄKI na prohlídku dominantní stavby – největšího dřevěného kostela na světě s 3000 sedadly. Vycházka kolem ESKER PUNKAHARJU – jedinečný přírodní úkaz – geologický útvar vytvořený ledovci. Jízda kolem ruských hranic okolo IMATRY a nádherného „Jezera tisíce ostrovů“ SAIMAA do oblasti LAPPEENRANTY – města se starou Švédskou pevností. Nocleh v okolí Lappeenranty .
 7. Snídaně. Průjezd jižní částí Finska do města KOTKA – návštěva chaty cara Alexandra III. LANGINKOSKI. Po „Královské cestě“ do druhého nejstaršího města PORVOO . Krásné město založené roku 1346 je jedním ze šesti finských středověkých měst a pyšní se středověkým dómem a malebným historickým centrem. Nachází se zde také dům, ve kterém žil finský básník Johan Ludvik Runeberg. Noční trajekt do Stockholmu. Ubytování v kajutách na lodi.
 8. Po snídani v ranních hodinách vylodění ve Stockholmu. Přejezd cestou podél břehu jezera Vattern a přes Öresundský most do Dánska – Gedseru nebo Rodby na trajekt do SRN.
 9. Po vylodění cestou okolo Berlína. Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.
V cene je zarátané
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • průvodce
 • 6x nocleh (4x ve "skandinávských" ubytovnách nebo chatkách, 2x v kajutách na lodi se snídaní)
 • 6x snídani
 • 4x zámořský trajekt

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: