Ako si objednať

Ak ste sa rozhodli pre niektorý zo zájazdov, máte možnosť si ho rezervovať mailom, telefónom, faxom alebo osobne a to oznámením čísla zájazdu, počtu osôb a mena, na ktoré chcete rezerváciu urobiť. Rezervácia je platná 5 kalendárnych dní. Pri predaji posledných miest v zájazde alebo ak je rezervácia urobená menej ako 21 dní pred odchodom, je rezervácia možná maximálne na 24 hodín.

Ak ste sa pre zájazd definitívne rozhodli a máte záujem o záväznú objednávku, máte dve možnosti. V obidvoch prípadoch sa prosím dôkladne oboznámte so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Paxtravel".

Možnosti prihlásenia:

1. VYPLNENÍM ELEKTRONICKEJ ZMLUVY O ZÁJAZDE PRIAMO NA NAŠEJ STRÁNKE
Objednávkový formulár nájdete pod textom zájazdu. Ak sa pod zájazdom nenachádza objednávkový formulár, v takom prípade je pri danom zájazde možné použiť iba klasickú (papierovú) formu objednávky. Elektronická objednávka prebieha v troch krokoch. V prvom kroku si zvolíte želaný termín, v druhom kroku počet osôb a želané služby a v treťom kroku vyplníte údaje o cestujúcich. Následne Vám bude vygenerovaná Zmluva o zájazde, ktorá je plnohodnotnou prihláškou na zájazd a zároveň potvrdením Vášho zaradenia na zájazd. Zmluvu si prosím vytlačte a starostlivo uschovajte.

Zaslaním elektronickej Zmluvy o zájazde je zároveň potrebné zložiť zálohu. Pokyny k úhrade sa Vám zobrazia a zároveň Vám budú zaslané na Vašu emailovú adresu po dokončení procesu elektronickej objednávky.

Pri elektronickej objednávke v súčasnosti ponúkame tieto platobné možnosti:
• prostredníctvom platobných tlačidiel Tatrapay, VUB ePlatby, SporoPay, Sberbank WebPay, OTP Pay a Poštová banka
• priamym vkladom alebo prevodom na účet
• platba v hotovosti v našej kancelárii
• platba prostredníctvom poštovej poukážky

2. VYPLNENÍM KLASICKEJ (PAPIEROVEJ) ZMLUVY O ZÁJAZDe
Prosíme o vyplnenie Zmluvy o zájazde a následné doručenie podpísanej zmluvy na našu adresu. Prosíme o pozorné vyplnenie všetkých údajov. Zmluvu môžete doručiť osobne, poslať poštou na našu adresu PAXTRAVEL s.r.o., Májkova 3, 811 07 Bratislava, mailom alebo faxom. Po obdržaní Zmluvy o zájazde Vám obratom zašleme nami potvrdenú kópiu Zmluvy s presnou cenovou kalkuláciou.

Zaslaním Zmluvy o zájazde je zároveň potrebné zložiť zálohu. U poznávacích zájazdov vo výške 70 EUR/osoba (u leteckých poznávacích zájazdov 200 EUR/osoba), u pobytových zájazdov vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu. V súčasnosti ponúkame tieto platobné možnosti:

• v hotovosti v našej kancelárii
• priamy vklad alebo bankový prevod na náš účet vo VUB banke: SK82 0200 0000 0026 6825 5459. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo zájazdu, do popisu alebo účelu platby uviesť meno klienta.
• platbou prostredníctvom pošty, zaslaním zálohy na našu adresu Poštovým peňažným poukazom (zloženkou) typu H 2. triedy. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť číslo objednaného zájazdu.

Doplatok je potrebné pri obidvoch spôsoboch objednania uhradiť najneskôr 21 dní pred odchodom zájazdu. Pri objednaní zájazdu menej ako 21 dní pred odchodom, je potrebné uhradiť celú cenu zájazdu. Presné pokyny k zájazdom zasielame cca 7 až 10 dní pred odchodom.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: