Zmluvy o zájazde

Zmluva o zájazde (Prihláška na zájazd) pre klienta

Zmluva o zájazde pre obchodných partnerov (cestovné kancelárie, cestovné agentúry)

Ukážka Zmluvy o zájazde, ktorá je výstupom z nášho elektronického predajného systému na www.paxtravel.sk

Dôležité:
V zmluvách sa zadané ceny spočítavajú automaticky. Ceny však musia byť zadané ako samostatné čísla bez akýchkoľvek čiarok a pomlčiek za číslom.
Príklad:
SPRÁVNA FORMA: 290 EUR
NESPRÁVNA FORMA: 290,- EUR

Ak je cena zadaná v nesprávnej forme, automatické spočítanie nefunguje.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: