Array

INDIE - Zlatý trojúhelník, Khajuraho, Varanásí + NEPÁL

od 3265€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: India
Nepál
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Odlet z Prahy do Indie.
 2. Přílet do hlavního města Indie do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první část prohlídky DILLÍ . Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), průjezd kolem vládních budov v Novém Dillí . Sikhský chrám – Gurudvara Bangla Sahib, Raj Ghat, památník M.Ghándího. Nocleh v Dillí .
 3. Přejezd z Dillí do JAIPURU (Džajpúr). Návštěva chrámu zasvěceného bohu Višnuovi a jeho manželky Lakšmí – Laxmi Narayan Temple. Tento honosný chrám postavený z bílého mramoru je vyjádřením úcty nejen hinduistickým bohům. Jeho stavbu iniciovala a financovala jedna z nejbohatších rodin v Indii, rodina Birla. Nocleh v Jaipuru.
 4. Celodenní prohlídka JAIPURU, který bývá nazýván díky jednotné barvě fasád také jako Růžové město. Dopoledne návštěva rozsáhlé pevnosti pevnosti AMBER FORT (UNESCO)(vyjížďka na pevnost v džípech, na slonech za příplatek), městský palác, unikátní historická observatoř Džantar mantar (UNESCO), exotický Havá Mahal neboli "palác větrů" aj. Nocleh v Jaipuru.
 5. Přejezd z Jaipuru do AGRY . Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR SÍKRÍ Toto město, které nechal vystavět nejvýznamější panovník mughalské říše Akbar Veliký, zůstalo dokonale zachováno. Tento komplex, který je na seznamu UNESCO, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny. Nocleh v Agře .
 6. AGRA – prohlídka slavné Červené pevnosti (UNESCO), jež byla nejen obdivuhodnou obrannou stavbou, ale také komplexem různých paláců postavených během vlády mughalských vládců. Návštěva nejslavnější památky Indie Taj Mahalu. Tento architektonický skvost je ve skutečnosti hrobkou postavenou císařem Shah Jahanem pro svou milovanou manželku Mumtaz Mahal. Odpoledne přejezd vlakem z Agry do Jhansi. Nocleh Jhansi.
 7. Prohlídka sídelního města bundélských králů ÓRČHA. Historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy představuje vynikající ukázku rádžpútské architektury. Palác Jahangir Mahal a chrám zasvěcený Višnuovi – Laxmi Narayan Temple. Odpoledne přejezd busem do Khajuraha . Nocleh Khajuraho .
 8. KHAJURAHO – prohlídka souboru chrámů postavených kolem roku 1000 (UNESCO). Některé chrámy jsou proslaven erotickými sochami a reliéfy na vnější fasádě. Stále nezodpovězenou otázkou zůstává důvod takovéto výzdoby, snad inspirace z Kámasutry. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Odpoledne přelet do Varanasí . Po ubytování odjezd rikšami na večerní slavnost na břehu Gangy Aarti. Tento atrakticní každodenní hinduistický rituál mj. se zapálenými svícny uctívá především bohyni Gangu. Nocleh Varanasi .
 9. VARANASÍ – místo s výraznou duchovní atmosférou, je nejposvátnějším městem všech hinduistů, bývá též nazýváno "věčným městem". Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Pěší procházka starým městem, které patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Odpoledne přelet do Dillí , nocleh v Dillí .
 10. Dokončení prohlídky Dillí . Historicko-architektonický areál v části města Mehraulí -největší středověký minaret v Indii Kutub minar, mešita, hrobky muslimských vládců (UNESCO). Odpoledne prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO, monumentální chrám Aksherdham. Večeře,nocleh.
 11. Přelet do KÁTHMANDÚ. Podle času letu případně začátek prohlídky Káthmandú.
 12. NAGARKOT – ranní vyhlídka na hlavní velikány Himalájí. Procházka po hřebeni s výhledy na údolí a okolní krajinu. Při troše štěstí lze vidět i Mt.Everest. Sjezd do „perly Nepálu“ historického města BHAKTAPUR, kde domy a chrámy z tmavého vyřezávaného dřeva a růžových cihel jsou zdobené množstvím působivých kamenných soch.
 13. KATHMANDU – chrám Svájambhů přezdívaný též „Opičí chrám“ s pěknými výhledy na Kathmandu., živá obchodní čtvrť Thamal, hlavní historické náměstí Durbar s Královským palácem, dříve samostatné královské město PATAN, které si stále zachovává rázovitou atmosféru a proti centrálnímu Kathmandu působí klidněji - historií dýchající působivé náměstí Durbar s krásnými chrámy, uličky s řemeslnými dílnami, podmanivý Zlatý chrám aj.
 14. Odjezd do Pokhary. Po cestě prohlídka malebného městečka BANDIPUR, které leží na úchvatném horském hřebeni. Při pěkném počasí panoramatické výhledy na Himaláje na skupinu kolem osmitisícovky Manáslu. Dojezd do Pokhary – města ležícího u jezera PHEWA.
 15. POKHARA – ranní výjezd a krátký výstup na vyhlídku SARANGKOT odkud se za příznivého počasí otevírá výhled na Himalájské velikány včetně osmitisícovky Annapurna . World Peace Pagoda, vodopády Davis Falls, jeskyně Gupteshwor.
 16. Přejezd zpět do KATHMANDU. V podvečer tajemný chrám Pashupatinath s gháty – místo přirovnávané k indickému Varánásí (řeka Bagmati se vlévá do posvátné Gangy), Boudhanath stúpa – největší stúpa v Nepálu, centrum tibetského budhismu.
 17. Odlet do Prahy.
 18. Přílet může být i 18.den, záleží na času letu.
V cene je zarátané
 • leteckou dopravu Praha – Dillí –Káthmandú- Praha včetně letištních tax
 • 14-15x nocleh v hotelích (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 14x polopenzi
 • průvodce
 • místní průvodce
 • dopravu dle programu autobusem či minibusem
 • vlak Agra - Jhansi
 • transfer do Váránásí (vlak - lepší třída nebo vnitrostátní let)
 • transfer do Dillí (vlak - lepší třída nebo vnitrostátní let)
 • vstupné do hlavních památek v Indii
V cene nie je zarátané
 • Vízum do Indie a Nepálu
 • Spropitné

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: