Jordánsko

od 1635€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Jordánsko
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , ubytování.
 2. Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu . Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Citadela, římské divadlo pro 6000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.
 3. Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem, jedno z nejvýznamnějších míst pro křesťanství, místo, kde působil Jan Křtitel, kde v řece Jordán křtil zástupy z Judska a kde pokřtil i Ježíše. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE .
 4. Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.
 5. Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
 6. Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM (UNESCO) – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny, skalní mosty, kaňon Khazali se starými nápisy a skalními rytinami. Přejezd do Aqaby na nocleh.
 7. Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře. Fakult. možnost lodního výletu - prosklené dno, pozorování podmořského života korálových útesů Rudého moře, koupání.
 8. Přejezd pouštní dálnicí z Aqaby zpět na sever. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor (castrum) a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy. MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560) a další významné památky z rané doby křesťanství, množství mozaik i dalších zajímavostí. Dojezd do Ammánu.
 9. JERASH (Gerasa) – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS (Gadara) - výhledy do tří států - Jordánska, Izraele a Sýrie (na Galilejské jezero, Golanské výšiny, údolí řek Yarmuk a Jordán).
 10. Putování po stopách Mojžíše i raně křesťanských poutníků: HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. Pamětní Mojžíšův kostel s mnoha nádhernými mozaikami. Dokončení prohlídky Ammánu.
 11. Let Ammán – Praha.
V cene je zarátané
 • letecká přeprava Vídeň – Ammán – Vídeň vč. tax
 • svoz Praha - Vídeň - Praha autobusem
 • transfery klimatizovaným minibusem nebo autobusem
 • 10x ubytování v hotelích 3*
 • 9x polopenze
 • český a místní průvodce
 • terénní auta ve Wadi Rum
 • vyřízení jordánského víza
V cene nie je zarátané
 • vstupy v Jordánsku (zajišťujeme formou Jordan Passu, info rozesílá CK cca měsíc předem)
 • bakšišné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: