Array

Kykladské ostrovy Paros a Santorini

od 1429€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Grécko
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Dle let. řádu odlet s průvodcem na OSTROV MYKONOS , jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.
 2. Pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.
 3. Přeplujeme na OSTROV PAROS , centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů .
 4. Pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově PAROS, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.
 5. Pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS , největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.
 6. Pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.
 7. Pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.
 8. Po snídani přeplujeme lodí na OSTROV SANTORINI . Transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.
 9. Pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.
 10. Pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY. Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS.
 11. Dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.
V cene je zarátané
 • let. přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do místa nástupu)let. taxy a poplatky
 • v případě odletu z Vídně bude zajištěn transfer na / z letiště ve Vídni
 • transfery z/na hotel
 • lodní doprava na ostrovy Santorini a Paros
 • 10x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu)
 • průvodce
V cene nie je zarátané
 • Cena nezahrnuje pobytovou taxu (platí se na místě).

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: