Array

Přírodní krásy a památky Vietnamu + Kambodža

od 3069€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Vietnam
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Odlet z Prahy.
 2. Přílet do KAMBODŽI. Transfer do hotelu na ubytování.
 3. SIEM REAP –prohlídka památek z období khmérských říší, svého času nejmocnějších a nejskvělejších v jihovýchodní Asii. Lokalita ANGKOR nezahrnuje pouze jeden světoznámý chrám, ale jedná se o pozůstatky desítek chrámů na mnoha čtverečních kilometrech archeologického areálu. Dva celé dny budeme věnovat podrobné prohlídce této jedinečné lokality.
 4. Pokračování prohlídky ANGKORU. Navštívíme pralesní chrám z 12.st. TA PHROM, památky v ANGKOR TOMU – brány, centrální chrám Bayon, chrámy Baphuon (11.st), Phimenakas (10.st.), Terasuslonů a Terasumalo mocného krále. Podrobně si prohlédnete i vyfotíte také proslulý ANGKOR WAT z 12. století, atd.
 5. Přelet do Vietnamu – do HANOJE .
 6. Prohlídka hlavního města HANOJE , Pagoda jediného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nejstarší svatyně ve městě, položená na okraji Západního jezera. Chrám literatury a vietnamská nejstarší universita z 11.století, udržované zahrady a historické budovy. Zastávka u jezera Hoan Kiem, které je spojeno s místními legendami, chrám Ngoc Son, návštěva představení vodních loutek. Po večeři noční lehátkový vlak do Lao Cai.
 7. Výjezd do horského střediska SA-PA nedaleko čínských hranic. Sapa leží v malebné horské krajině, je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. V okolních kopcích žije řada horských etnik. Výjezd lanovkou na nejvyšší horu Vietnamu (Fan Si Pan 3143m). Od horní stanice výlet lze vyjít (nebo si připlatit krátkou zubačku) až na samotný vrchol, kde se naskýtá nádherný výhled na skalnaté hory. Cestou dolů po schodech cesta míjí množství zajímavých svatyň. Je zde i velká socha Budhy, od které je také úchvatný výhled na okolní krajinu. Odpoledne městečko Sa-Pa. Nocleh v hotelu v Sa-Pa.
 8. SA-PA - 2 km lehký trek do jedné z domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem národa H´mong, příležitost poznat zdejší způsob života. Dále údolím kolem řeky a vodopádu přes vesnici Linh Ho, skvělá možnost pozorovat místní obyvatele v jejich barevném oblečení. Možnost nákupu ručně tkaných výrobků od místních žen. Po obědě jízda do průsmyku TRAM TON a vycházka hezkou krajinou k vodopádu LOVE a ke Stříbrnému vodopádu BAC. Cestou výhledy na hory a údolí zdejších hor. Návrat do Lao Cai a noční lehátkový vlak zpět do Hanoje .
 9. Příjezd do nádherné krasové oblasti NINH BINH. Plavba lodičkou v oblasti TAM COC (oblast tří lagun) krásně usazené v scénické krajině krasových vápencových formací. Lodičkou proplujete mezi zemědělskými políčky a nad hlavou se Vám budou tyčit vysoké hory. Následuje návštěva vyhlášeného komplexu HUANG MUA, které je součástí Unescem chráněného Trang An komplexu. Trochu námahy vyžaduje výstup na „dračí vyhlídku“, ale výhled na okolní krasovou krajinu s rozeklanými skálami a homolemi tyčícími se nad řekou a políčky Vás rozhodně nadchne.
 10. Ráno plavba lodičkou v chráněné oblasti TRANG AN, kde poplujete mezi vysokými krasovými kužely, proplujete i jeskyněmi a jeskynními oblouky, vyfotíte si těžko jinak dostupné malé chrámy při březích plavby. Odpoledne následuje návštěva jedinečného velmi rozsáhlého komplexu BAI DINH PAGODA, který je největším budhistickým chrámovým komplexem ve Vietnamu. Navštívíte několik svatyní bohatě zdobených různorodou výzdobou a mimořádně velkými sochami, vyjedete výtahem do nejvyšší části pagody, kde se naskýtá výhled jak na celý komplex, tak na okolní nádhernou krajinu.
 11. Cesta do světoznámé zátoky HA LONG (UNESCO) s více než 3000 vápencovými ostrůvky vystupujícími ze smaragdově zbarvené vody Tonkinského zálivu. Nalodění na loď, plavba po zátoce, pozorování útesů, skalních výběžků, pláží, plovoucích ostrovů. Impozantní jeskyně, koupání, odpočinek, jídlo (oběd a večeře) a nocleh na lodi.
 12. Ráno můžete pozorovat východ slunce na palubě lodi, pokračování plavby po zátoce HA LONG mezi nádhernými skalními ostrovy, které vystupují vysoko nad hladinu moře. Vylodění a cesta do Hanoje. Ubytování v hotelu.
 13. Odlet do Prahy. Přílet do Prahy může být i 14. den (záleží na času odletu z Hanoje ).
V cene je zarátané
 • leteckou dopravu Praha – Kambodža – Vietnam – Praha s přestupy
 • průvodce
 • transfery
 • dopravu autobusem nebo mikrobusem po Vietnamu
 • 8x ubytování v hotelu ***/****kategorie
 • 9x snídaně, 4x oběd nebo večeře
 • 2x noční lehátkový vlak
 • plavbu po zátoce Halong Bay
 • vstupné ve Vietnamu (památky, lodičky, lanovky).
V cene nie je zarátané
 • Vízum

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: