Array

Řecko - velký okruh - autobusem

od 715€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Grécko
Doprava: Autobus
Program:
 1. Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
 2. SOLUŇ (UNESCO) - Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města.
 3. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro.
 4. Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.
 5. ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
 6. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS . Areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex se Lví branou aj.
 7. Pobyt u moře. V ranních hodinách návštěva NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav.
 8. Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování.
 9. OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Pozdě odpoledne nalodění v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
 10. Vylodění v Itálii, jízda přes Itálii.
 11. Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.
V cene je zarátané
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla)
 • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • výlety dle programu
 • průvodce
V cene nie je zarátané
 • pobytovou taxu (splatná na místě)

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: