Array

Srí Lanka - s prodloužením o pobyt na Maledivách

od 3559€

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Srí Lanka
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Odlet s průvodcem na Srí Lanku.
 2. Přílet do COLOMBA , krátká prohlídka hl. města Srí Lanky. Odjezd na ubytování do hotelu u laguny Negombo . Odpočinek, relaxace, večeře.
 3. Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
 4. Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m2 formou Jeep safari (cca 55 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva – čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
 5. Legendární skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa – komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
 6. Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance magického chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií – Buddhův zub) a nejproslulejší Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga, která nás vrátí do dob starých rodů, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady – jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů – ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
 7. Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.
 8. NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 70 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Odpoledne odjezd do letoviska u Indického oceánu.
 9. Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště do Colomba , odlet na Maledivy. Transfer rychlolodí (cca 20 min.) do resortu**** na ubytování, odpočinek v tropickém ráji.
 10. Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
 11. Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
 12. Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
 13. Pobyt u oceánu, dle let. řádu transfer rychlolodí na letiště do Malé, odlet s průvodcem.
 14. Přílet do Prahy.
V cene je zarátané
 • let. přepravu Praha - Colombo a zpět přes Maledivy
 • let. taxy
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách
 • dopravu místním klim. busem po Srí Lance
 • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ****/***, 4x na Maledivách-resort****)
 • 7x polopenzi - Srí Lanka
 • 3x All inclusive + 1x snídaně a 1x večeře - Maledivy
 • průvodce
V cene nie je zarátané
 • vstupy, fakult. výlety, služby
 • Na vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 150$.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: