Array

Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

od 1635€

Typ zájazdu: Rafting & Príroda & Poznanie
Krajina: Turecko
Doprava: Lietadlo
Program:
 1. Odlet z Prahy do Istanbulu , vnitrostátní let Istanbul – Nevşehir nebo Kayseri v oblasti Kappadokie . Nocleh (3 noci na jednom místě).
 2. Krajina Kappadokie a pěší trasy na seznámení s terénem.
  GÖREME (UNESCO) – jedna z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován svět skalních věží, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů s freskovou výzdobou. Ráno průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ na okraji Göreme s krásnými věžovitými útvary a výstup na vyhlídku nad údolím Göreme. Odpoledne prohlídka GÖREME OPEN AIR MUSEUM s kostely s nádhernými freskami (UNESCO). Křesťané tady na místech spojených s poustevníky a křesťanskými svatými / mučedníky postupně vybudovali 365 kostelů, na každý den v roce prý jeden kostel. V rámci chráněné oblasti Göreme shlédneme několik nejlépe dochovaných kostelů s freskovou výzdobou pokrývající stěny i kopule kostelů.
 3. Možnost letu balonem nad jedinečnou krajinou Kappadokie , během cca hodinového letu výhledy z výšky do jednotlivých údolí i na jedinečné skalní útvary (může být uskutečněn podle počasí a dostupnosti i jiný den).

  Pěší trasu začneme průchodem MESKENDIR VALLEY, kterou dojdeme do ÇAVUŞINU s jeskynními obydlími a dochovanou částí obrovského kostela sv. Jana. Další část pěší trasy povede od hodní části Cavusinu Putování ukončíme v PAŞABAG s mnoha hříbky připomínajícími útvary i skalním kostelem sv. Simeona. PAŞABAG, kde se nacházejí nejzajímavější hřibovité skalní útvary, v jednom byla zřízena i policejní stanice. Nedaleko odtud si ještě prohlédneme fotogenické útvary v DEVRENT VALLEY.

  V rámci jednotlivých dnů může být zařazena krátká návštěva s ukázkami a možností zakoupení výrobků: onyx, keramika.

 4. Ráno průchod PIGEON VALLEY – Údolím holubníků, které ve své druhé části připomíná svými mohutnými skalními stěnami Grand Canyon – do Göreme a prohlídka několika kostelíků a falických věží v této okrajové části městečka, včetně jedinečně dochovaného mohutného trojlodního kostela. Rozsáhlý komplex skalního města AÇIKSARAY se skupinami klášterů, kostelů a obytných prostor, kde se soustředila velká křesťanská komunita. Freskami bohatě zdobený kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU patří k jedněm z vrcholů programů v Kappadokii . Odpoledne jedinečné podzemní město KAYMAKLI, které mělo 8 podzemních pater. Uvidíte podzemní stáje, kostel, místa dočasných pohřbů, obytné prostory, kuchyně, sklady, lisy na víno i hluboké větrací šachty. To vše umožňovalo v případě nebezpečí, aby se do podzemí ukryly stovky až tisíce lidí. Přejezd do GÜZELYURT (2 noci na stejném místě).
 5. Turistika v KAŇONU IHLARA s několika zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, průchod 8 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu Ihlara , v rámci kterého vedou odbočky k jednotlivým kostelům s freskovou výzdobou, z nichž ty nejzajímavější si prohlédneme během naší pěší trasy. Poté nedaleká nádherná skalní katedrála a celé rozlehlé skalní město SELIME. Jedná se o jedinečné dílo, největší skalní katedrálu v Malé Asii.
 6. GÜZELYURT - trosky romantického kláštera, malá podzemní města. Zastávka u KIZIL KILISE - Červeného kostela, volně stojícího a dobře dochovaného kostela ze 6.stol. z červeně zabarveného sopečného tufu. Jeden z nejkrásnějších skalních klášterních komplexů s nejlepšími freskami v rámci celé Kappadokie ESKI GÜMÜŞLER. Jedná se o do skály vytesaný klášterní komplex, který z vnějšku není téměř rozeznatelný, vše je ukryto v nitru skály, otevřené je jen vnitřní nádvoří kláštera. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI, kde se nachází množství starých kostelů a klášterů s freskovou výzdobou, jedno z nejmalebnějších a méně navštěvovaných míst, kde se projdeme údolími se zajímavými kostely a kláštery i malebnými skalními útvary. Dojezd na nocleh zpět do centrální oblasti Kappadokie , do oblasti Uchisaru (3 noci na stejném místě).
 7. Dokončení prohlídky nejkrásnějších kapadockých údolí . Průchod tzv. Údolím lásky – LOVE VALLEY na okraj Uchisaru. Během pěšího průchodu budete mít výhledy nejen do údolí vymodelovaného v sopečné krajině vodní a větrnou erozí, ale také na jedinečné věžovité útvary. Druhá část se jmenuje White valley - Bílé údolí - podle čistě bílé barvy sopečného tufu. UÇHISAR – nejvýše položená pevnost v Kappadokii , jedna ze tří, které chránily oblast Kappadokie před nájezdníky, průchod starým skalním městem, zájemci si mohou vystoupat na vrchol s výhledy na údolí Göreme, Love Valley, Pigeon Valley, stolovou horu Ak Dag, nákupy suvenýrů v místních krámcích. Volno, které můžete využít k dalším procházkám, prozkoumávání starých částí Uchisaru nebo k odpočinku.
 8. Tento den věnujeme pěšímu průchodu několika krásnými kapadockými údolími v oblasti RED VALLEY. Budeme přecházet nejkrásnější částí RED VALLEY a to částí označovanou jako ROSE VALLEY s pohádkovými komíny, kostely s freskovou výzdobou, vinicemi. Posedíme u čaje nebo čerstvého džusu. Průchod velmi zajímavou částí MESKENDIR VALLEY a RED VALLEY, kterými dojdeme přes řadu nádherných míst na panoramatickou terasu s vyhlídkou do dalekého okolí pod horou AK DAG.
 9. Odlet přes Istanbul zpět do ČR.
V cene je zarátané
 • 8x ubytování v hotelích ve 2lůžk. pokojích (předpokládaná skladba ubytování: 3x hotel v okrajové části Göreme nebo v Ürgüpu, 2x ve dvou - třech rodinných hotelích - historických kamenných řeckých domech - v Güzelyurt, 3x hotel v Uchisaru)
 • 7x plnou penzi (lehčí obědy během jednotlivých výletů) včetně vody během obědů, večeře první den a snídaně poslední den nejsou zahrnuty vzhledem k časům letů)
 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Nevşehir / Kayseri a zpět
 • veškeré transfery dle programu (většinou mikrobusy nebo midibusy dle vel. skupiny)
 • českého a tureckého průvodce
V cene nie je zarátané
 • spropitné pro místního řidiče a průvodce
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: