Všeobecné informácie

Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy o zájazde. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie PAXTRAVEL, s. r. o. uvedené v prílohe zmluvy. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Potvrdením zmluvy prehlasujete, že sú Vám tieto informácie a podmienky známe a súhlasíte s nimi.

Zakúpenie zájazdu
Ponúkame Vám na výber niektorý z nasledovných spôsobov zakúpenia si našich zájazdov:
- osobne priamo v našej kancelárii
- elektronickou objednávkou na www.paxtravel.sk
- písomnou objednávkou, faxom, mailom
- u niektorej z našich viac ako 500 partnerských cestovných kancelárií a cestovných agentúr na Slovensku

Ubytovanie
Typ ubytovania je uvedený pri každom zájazde. V prevažnej miere zabezpečujeme hotelové ubytovanie na úrovni  troch hviezdičiek s kúpeľňou a WC na izbe. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu za ubytovanie v dvojlôžkovej izbe. Ak je klient sám a požaduje jednolôžkovú izbu, príplatok za ubytovanie je uvedený pri každom zájazde. Ak súhlasí s ubytovaním s iným klientom, cestovná kancelária sa pokúsi nájsť partnera. Ak sa to nepodarí, klient je povinný doplatiť príplatok za 1-lôžkovú izbu.

Pri zájazdoch, kde používame lodné trajekty, je ubytovanie v štvorlôžkových kajutách. V prípade, že sa nenájde partner na doubytovanie, klient je povinný doplatiť príplatok za dvojlôžkovú alebo trojlôžkovú kajutu.

Ubytovací poplatok
Väčšina európskych miest postupne zavádza miestny ubytovací poplatok, kde sa vyžaduje, aby ho klient zaplatil v hotovosti po príchode alebo pri odchode z ubytovacieho zariadenia. Jeho výška je rôzna, závisí od triedy ubytovania, prípadne počtu nocí. Spravidla sa môže pohybovať v rozmedzí 0,80 EUR až 6 EUR/noc/osoba. Pretože sa jeho výška môže v jednotlivých mestách počas roka priebežne meniť, konkrétnu výšku v konkrétnom meste sa Vám budeme snažiť uviesť v Pokynoch na zájazd. 

Stravovanie
Pri každom zájazde sú uvedené informácie o rozsahu stravovania. Pri hotelovom ubytovaní sú vždy v cene raňajky. Prevažne ide o kontinentálne raňajky, ktoré pozostávajú z teplého nápoja, pečiva, masla a džemu. V prípade rozšírených kontinentálnych raňajok  je k dispozícii naviac syr, šunka alebo iný typ údeniny. Ak je možnosť doobjednania večere, je to uvedené pri konkrétnom zájazde.

Doprava
Letecká doprava je zabezpečovaná formou pravidelných liniek alebo charterových letov renomovaných leteckých spoločností. V dôsledku zaťaženia vzdušných koridorov môže dôjsť k meškaniu letov.

Autobusovú dopravu zabezpečujeme dopravnými prostriedkami spoľahlivých prepravných spoločností. Naša cestovná kancelária používa výhradne zájazdové autobusy - s klimatizáciou, teplé a chladené nápoje, tónované sklá, video, individuálne osvetlenie. Niektoré typy autobusov majú WC. Ich používanie s hygienických dôvodov neodporúčame, autobus má pravidelné zastávky po každých cca 2,5 hodinách jazdy. V prípade účasti nižšieho počtu osôb môžeme využiť zájazdové autobusy s nižšou kapacitou miest, napríklad 18 miestny, 26 miestny alebo 30 miestny.

Odchody autobusov sú uvedené z Bratislavy. Spravidla je možnosť nástupu aj na iných nástupných miestach. O tomto cestovná kancelária informuje klienta v pokynoch, kde ponúkne uvedenú možnosť. Nástupné miesta okrem Bratislavy sú za poplatok. V prípade účasti minimálne 15 klientov z jedného miesta, je možné autobus pristaviť za poplatok na ktorékoľvek miesto na Slovensku. Klienti v pokynoch dostávajú aj číslo sedadla v autobuse. Tieto sa prideľujú v poradí, ako cestovná kancelária dostala jednotlivé prihlášky. Počas samotnej prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky, ktoré sú samozrejme ovplyvnené dopravnou situáciou a prepravnými predpismi.

Ceny služieb
Čo je a čo nie je v cene, je uvedené pri každom type zájazdu. Našou snahou je realizácia čo najväčšieho počtu zájazdov. Minimálny počet účastníkov pre vypísané poznávacie autobusové zájazdy je stanovený na 35 osôb a pre letecké zájazdy na 15 osôb. V prípade menšieho počtu prihlásených osôb, o možnosti uskutočnenia zájazdu rozhodneme na základe konkrétnych ekonomických ukazovateľov. Informáciu, či sa zájazd uskutoční alebo nie, sa snažíme klientovi oznámiť bez zbytočného odkladu, ale spôsob a priebeh predaja nám to niekedy umožní len v lehote 7 dní pred začiatkom zájazdu.

Ceny vstupov
Ceny uvádzané v katalógu sú orientačné. Katalóg je pripravovaný s časovým predstihom a preto sa uvedené ceny môžu behom roka zmeniť.

Poistenie
V cene každého zájazdu je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti organizátora zájazdu. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov.

Zároveň Vám za príplatok ku každému zájazdu ponúkame komplexné cestovné poistenie poisťovne Uniqa:  

poistenie storno poplatku * poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb * poistenie batožiny * poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa * poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku * poistenie oneskoreného nástupu na zájazd poistenie liečebných nákladov v zahraničí * poistenie zodpovednosti za škodu * úrazové poistenie * asistenčné služby * právnu pomoc  

Tento rozsah poistného je vzhľadom na cenu veľmi výhodný. Zvlášť dôležité je napríklad poistenie stornopoplatku, zodpovednosti za škodu a poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia odporúčame aj v prípade, že máte poistenie liečebných nákladov ako súčasť životnej poistky alebo platobnej karty.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: