Informácie o spracúvaní osobných údajov

Predajný online systém (PS IS) CK PAXTRAVEL predstavuje informačný systém CK PAXTRAVEL dostupný objednávateľovi cez webovú stránku CK PAXTRAVEL – www.paxtravel.sk, prostredníctvom ktorého objednávateľ vytvára objednávku (návrh zmluvy o obstaraní zájazdu) a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje objednávateľa a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich zo  zmluvy o obstaraní zájazdu. Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb a plnení povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vernostný systém (VS IS) CK PAXTRAVEL je informačný systém dostupný zákazníkovi cez webovú stránku CK PAXTRAVEL – www.paxtravel.sk Vo vernostnom systéme sú uchovávané osobné údaje za účelom poskytovania zliav a zasielania obchodných ponúk o produktoch a službách.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • meno a priezvisko (PS IS aj VS IS)
  • bydlisko (PS IS aj VS IS)
  • dátum narodenia (PS IS aj VS IS)
  • číslo cestovného dokladu (PS IS)
  • e-mail (PS IS aj VS IS)
  • telefónne číslo (PS IS aj VS IS)

Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v Slovenskej republike a fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených taktiež v Slovenskej republike.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje v predajnom systéme sú uchovávané po dobu plnenia zmluvných povinností medzi objednávateľom a CK PAXTRAVEL. Následne sú archivované a uchovávané po dobu povinného uchovávania účtovných dokladov v zmysle osobitných predpisov. Po tomto období sú osobné údaje nezvratne zničené.

Vo vernostnom systéme sú osobné údaje uchovávané najviac po dobu ako CK PAXTRAVEL poskytuje zákazníkom zľavy a relevantné ponuky. Po tomto období sú osobné údaje nezvratne zničené. Osobné údaje sú zničené aj na náklade žiadosti zákazníka.

Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky.

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies nastavením vo Vašom prehliadači, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o sprístupnenie informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu ck@paxtravel.sk

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú Zodpovednú osobu, ktorej adresa je julius.cmorej@paxtravel.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti. Naša Zodpovedná osoba následne preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: