Boli sme nadmieru spokojní s prácou sprievodcu Rastislava. Aj touto cestou sa chcem poďakovať za tak skvelého sprievodcu.
Viera

Izrael

od

Typ zájazdu: Letecké zájazdy
Krajina: Izrael
Doprava: Lietadlo
Program:
  1. Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom na miesto ubytovania. Večera a nocľah.
  2. Po raňajkách odchod ku GENEZARETSKÉMU JAZERU: hora Blahoslavenstiev, KAFARNAUM - dom sv. Petra, TABGHA - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu (rieka Jordán) - obnovenie krstných sľubov, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej. Večera a nocľah.
  3. Po raňajkách prehliadka NAZARETA - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výjazd taxíkmi na horu Tábor, prehliadka Kostola Premenenia Pána. Pri návrate  krátka zastávka v JERICHU. Večera a nocľah.
  4. Po raňajkách prehliadka BETLEHEMA - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.
  5. JERUZALEM - prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka Kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), Kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a Baziliky Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.
  6. Prechod Júdskou púšťou k MASADE, lanovkou sa vyvezieme na jedno z najzaujímavejších historických miest Izraela. Návšteva výrobcu kozmetiky z Mŕtveho mora. Na ceste späť zastávka pri MŔTVOM MORI s možnosťou kúpania. Popoludní prehliadka BETÁNIE - kde sa nachádza Lazarov hrob, známy z Biblie. Večera a nocľah.
  7. Pokračovanie prehliadky JERUZALEMA -  Staré mesto, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote.
  8. Odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom.
V cene je zarátané

letecká doprava, letiskové poplatky, transfery podľa programu, 7x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 7x polpenzia, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

V cene nie je zarátané

poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 13,60 EUR/pobyt, obslužné (bakšiš) 50 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti sprievodcovi), vstupné podľa programu 30 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti sprievodcovi), vstup na Masadu  (vstupné + lanovka) 22 USD
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 220 EUR

Vzhľadom na skutočnosť, že odletové časy do Izraela sa často menia, odletové letisko Vám oznámime cca 2 mesiace pred odletom (Budapešť alebo Viedeň).
Nepovinný doplatok za transfer: Bratislava – odletové letisko – Bratislava:  Viedeň 30 EUR/osoba,  Budapešť 60 EUR/osoba

Poznámka

Všetko dôležité máme v cene

U nás Vás nečaká žiadne prekvapenie. Žiadne palivové ani iné, že vraj neočakávané príplatky, ktoré umelo znižujú cenu zájazdu.  Každá položka, ktorú musí zaplatiť každý účastník zájazdu, je zarátaná v cene zájazdu. 

Vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam a cestujte do Svätej zeme s PAXTRAVEL.

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 200 EUR/ osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: