Informácie o záväznosti objednávky

 

V našom internetovom obchode uzatvárate záväznú Zmluvu o obstaraní zájazdu s našou cestovnou kanceláriou. Na jednom mieste si môžete zmluvu vyplniť, zaplatiť a vytlačiť, bez čakania na akékoľvek potvrdenia zo strany pracovníkov cestovnej kancelárie. Veríme, že takýto spôsob je maximálne komfortný a prispieva k Vášmu pohodliu pri nakupovaní cez internet.

Zájazdy, pri ktorých nie je možné z technických príčin realizovať úplnú elektronickú objednávku, sú viditeľne označené ako „Nezáväzná objednávka“.

V elektronickom obchode je Vám zmluva doručená priamo na stránke obchodu v poslednom kroku objednávky a zároveň je zasielaná na emailovú adresu uvedenú pri prvom objednávateľovi. Momentom potvrdenia Zmluvy sme povinní zabezpečiť Vám objednané služby a Vy ste povinní uhradiť nám cenu zájazdu. Možnosti odstúpenia od zmluvy oboma zmluvnými stranami sú bližšie upravené našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Odstúpenie od zmluvy zo strany klienta je skoro vždy spojené so zmluvnou pokutou, takzvanými storno poplatkami. Preto ak ste uzatvorili zmluvu omylom, urýchlene nás kontaktujte.

Aj keď zmluva je platná už samotným uzatvorením bez ohľadu na zaplatenie zálohy, prosíme Vás aby ste zálohu za zájazd hradili obratom po uzatvorení zmluvy.

Právny podklad elektronických zmlúv:

Uzatváranie zmlúv na diaľku elektronickou formou umožňuje zákon 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Podľa § 741b Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) „zmluva musí mať písomnú formu alebo inú vhodnú formu“. Podľa § 40 OZ „podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé“. Všeobecne zmluvné podmienky našej cestovnej kancelárie nevyžadujú podpis objednávateľa na Zmluve o obstaraní zájazdu. Rovnako nepodmieňujú platnosť zmluvného vzťahu zaplatením ceny, respektíve zálohy za zájazd.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: