Adventný Krakov

od

Typ zájazdu: Adventné a novoročné zájazdy
Krajina: Poľsko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod z Bratislavy o 06.00 hod. Ďalší možný nástup je v Trnave, Piešťanoch, Trenčíne a Žiline. Prehliadka kráľovského mesta KRAKOV: Kráľovský zámok WAWEL s katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava, RYNEK GLOWNY – Hlavné námestie, ktoré je najväčším námestím v strednej Európe, Mariánsky kostol s gotickým oltárom od Vita Stvoša, JAGELONSKA UNIVERZITA, Sukiennice. Návšteva VIANOČNÝCH TRHOV na hlavnom námestí. Ubytovanie.
  2. Pokračovanie v prehliadke mesta, návšteva židovskej štvrte KAZIMIERZ, individuálne voľno. Cestou na Slovensko zastávka v mestečku WADOWICE, rodisku pápeža Jána Pavla II. Návrat na Slovensko v neskorých večerných hodinách.
V cene je zarátané

autobusová doprava, 1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, služby sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 20 EUR

V cene nie je zarátané

poistenie – možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia KOMFORT + Pandémia v cene 7,40 EUR/pobyt, vstupné cca 80 PLN

Poznámka
Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 30 EUR/ osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

 

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: