Banská Štiavnica a Kremnica

od

PO STOPÁCH KRÁĽOVSKÝCH MIEST S BANÍCKOU TRADÍCIOU

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Slovensko
Doprava: Autobus
Program:
  1. Odchod z Bratislavy v raných hodinách. Príchod do bývalého baníckeho mesta BANSKÁ ŠTIAVNICA (UNESCO), ktoré leží uprostred Štiavnických vrchov. Na kraji mesta sa vypína Štiavnická Kalvária, ktorá patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy a po rekonštrukcii sa stala jednou z najnavštevovanejších miest regiónu. Presun do historického centra mesta. V mestskej pamiatkovej rezervácii sa nachádza 360 pamiatkových objektov. Hlavnou dominantou centra mesta je Starý zámok, ktorý dnes slúži ako múzeum. Najstarším objektom v zámku je bývalý farský kostol. Na kopci oproti sa týči Nový zámok, v ktorom sa nachádza expozícia protitureckých bojov a poskytuje nádherný pohľad na celé mesto. Zaujímavý je tiež Trojičný stĺp stojaci uprostred Trojičného námestia. Romantické uličky mesta s množstvom kaviarní, krmičiek a reštaurácií sú obľúbeným cieľom vášnivých fotografov a peších turistov. Zaujímavé je napríklad múzeum Banka lásky, kde sa nachádza zážitková expozícia venovaná najdlhšej Sládkovičovej ľúbostnej básni na svete „Marína“ pre Máriu Pišlovú v jej rodnom dome. Rovnako pozoruhodný je Banskoštiavnický Betlehem, ktorý sa radí medzi najväčšie drevené pohyblivé betlehemy na Slovensku. Ubytovanie, nocľah.
  2. Po raňajkách presun do neďalekej obce Ilija a výstup na najvyšší vrch Štiavnických vrchov SITNO. Vyskytujú sa tu viaceré chránené druhy rastlinstva a živočíšstva. Po ceste na vrchol prejdeme okolo zrúcaniny Sitnianskeho hradu. Na vrchole Sitna je počas turistickej sezóny v prevádzke rozhľadňa. Nachádza sa tu informačné stredisko, bufet a miniexpozícia Chránenej krajinnej oblasti. Program pokračuje vzostupom k najväčšiemu tajchu, k jazeru POČÚVADLO, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie lokality blízkeho okolia. Relax pri jazere, možnosť občerstvenia, prechádzky, kúpania sa, člnkovania alebo jazdy na vodných bicykloch. Prehliadka BANSKÉHO MÚZEA V PRÍRODE  - najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. Prehliadka podzemia sa absolvuje s prilbou, plášťom  a lampou, čo je jedinečný zážitok pre každého návštevníka. Podľa časových možností osobné voľno v centre Banskej Štiavnice a potulky jej romantickými zákutiami. Návrat na ubytovanie.
  3. Po raňajkách návšteva neskorobarokového poľovníckeho kaštieľa SVÄTÝ ANTON s rozsiahlym anglickým parkom so vzácnymi stromami, vodopádom a jazierkom. Park je stvorený na príjemné romantické prechádzky. Expozície v kaštieli podávajú prehľad o vývine lesníctva, drevárstva a poľovníctva na Slovensku, ale aj o dobovom bývaní šľachty (slohový nábytok najmä z 18.-19. storočia, obrazy a iné). Pozornosť púta aj izba tapetovaná dobovými ilustráciami najmä z francúzskych humoristických časopisov, poľovnícke zbrane a trofeje, lesnícke zariadenia, nástroje a pomôcky a ďalšie exponáty. Presun do obce ŠTIAVNICKÉ BANE, ktorá vznikla spojením viacerých baníckych osád. V centre obce sa nachádza kláštorný komplex s kostolom z 18. storočia. V jeho barokovom interiéri je pozoruhodný rokokový organ s plastikami baníkov. Ozdobou obce sú tzv. tajchy - ľuďmi vytvorené umelé jazerá. Turistika po kopcoch nad obcou umožňuje neopakovateľné pohľady na okolie. Odchod do obce VYHNE. Návšteva Vodného raja Vyhne, ktorý je jedinečným aquaparkom s celoročnou prevádzkou. Prameň prírodnej termálnej vody s teplotou 36,5 °C má vysoký obsah železa a rôznych iných minerálov. Wellness a relaxačné služby sa tu ponúkajú celoročne, bez ohľadu na počasie a ročné obdobie. Zloženie prírodnej minerálnej vody blahodárne pôsobí na zápaly nervov, ženské choroby, zhybové a svalové reumatizmy, kožné choroby, rekonvalescenciu  pri srdcových chorobách, stavy po operáciách, duševnú vyčerpanosť. Nocľah.
  4. Po raňajkách prehliadka miestneho pivovaru Steiger spojená s ochutnávkou piva. Návšteva mesta KREMNICA, ktoré získalo v 14. storočí výsady slobodného kráľovského a banského mesta. Jedným z významných privilégií mesta bolo právo raziť mince. Mestu dominuje mestský hrad s gotickým kostolom sv. Kataríny postaveným v 15. storočí. Hrad je chránený opevnením, na ktoré sa napájajú mestské hradby. Kremnické mestské hradby možno zaradiť medzi najzachovalejšie na Slovensku. Najstaršou stavbou mesta je románsky karner z 13. storočia. Súčasťou hradu je aj Hodinová veža, zvyšky bývalej radnice, tri bašty a severná Vežová brána. Veľkolepou ozdobou námestia je rozmerný barokový trojičný stĺp. V severozápadnom rohu námestia stojí budova najstaršej mincovne na svete. V miestnom Múzeu mincí a medailí si na vlastnej koži môžete vyskúšať razenie mincí. Krátka zastávka pri obci KREMNICKÉ BANE, kde sa nachádza jeden z niekoľkých geografických stredov Európy, ktorý leží pri gotickom kostole svätého Jána Krstiteľa. Pri obrannom múre kostola je pamätný kameň, ktorý pripomína túto skutočnosť. Návrat do Bratislavy.
V cene je zarátané

autobusová doprava, 3x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom, 3x raňajky, ubytovací poplatok, sprievodca zájazdu, prehliadky podľa programu

Povinný príplatok – vstupy: 49 EUR
(Starý zámok, Nový zámok, Banské múzeum v prírode, kaštieľ Svätý Anton – veľký okruh, Vodný raj Vyhne bazén a sauna na 2 hodiny, 90 min. exkurzia v pivárni Steiger, Kremnický hrad, mincovňa)

V cene nie je zarátané

možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia 8 EUR/osoba

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 60 EUR

 
Poznámka

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR/osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu.

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: