Okruh južným Talianskom

od

Florencia - ostrov Ischia - Caserta - ostrov Capri - Rím

Typ zájazdu: Poznávacie zájazdy
Krajina: Taliansko
Doprava: Autobus
Program:
  1. V popoludňajších hodinách odchod zo Slovenska nočnou jazdou cez Rakúsko do Talianska.
  2. V skorších ranných hodinách príchod do FLORENCIE – poldenná pešia prehliadka mesta (dóm Santa Maria del Fiore, Campanilla, Baptistérium, Galleria degli Uffizzi, Piazza della Signoria s palácom a Michelangelovou sochou Dávida, Ponte Vecchio). Presun do Kampánie, ubytovanie v oblasti Neapola/Sorrenta v blízkosti mora, večera.
  3. Raňajky, fakultatívne výlet na termálny ostrov ISCHIA (odchod do prístavu Neapol, presun trajektom na ostrov Ischia, okruh ostrovom klimatizovaným autobusom, popoludní možnosť kúpania v mori alebo v termálnych bazénoch, v podvečerných hodinách presun trajektom na pevninu, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera.
  4. Raňajky, fakultatívne výlet do CASERTY (odchod autobusom k impozantnému zámku Reggia di Caserta – barokové sídlo Bourbonovcov, ktoré bolo snom nejedného kráľa, prehliadka kráľovských apartmánov a rozsiahleho parku pozostávajúceho z množstva fontán, vodopádov, sôch, exotických rastlín a romantických zákutí, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera.
  5. Raňajky, fakultatívne výlet na ostrov CAPRI (odchod autobusom do prístavu Neapol resp. Sorrento, presun loďou na Capri – prehliadka ostrova, fakultatívne možnosť okružnej plavby loďou okolo ostrova, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera.
  6. Raňajky, odchod do RÍMA, presun metrom do centra mesta – prehliadka mesta (Vatikán, námestie sv. Petra, Anjelský hrad, Panteón, Piazza Navona, fontána di Trevi, Kapitol, pamätník Viktora Emanuela II., Forum Romanum, Koloseum, Španielske námestie). Vo večerných hodinách odchod z Ríma autobusom nočnou jazdou na Slovensko.
  7. V popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.
V cene je zarátané

autobusová doprava, 4x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 4x polpenzia, prehliadky miest podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

V cene nie je zarátané

poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 14 EUR/ pobyt, orientačné vstupné počas prehliadok -  fakultatívne výlety Ischia (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), Caserta, Capri (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), okružná plavba loďou okolo ostrova Capri, vstup do Caserty, metro v Ríme - pri absolvovaní celého programu cca 150 EUR

Jednolôžková izba: 84 EUR

Poznámka

Pri objednaní zájazdu, osobne alebo online, stačí zaplatiť zálohu za zájazd vo výške 70 EUR / osoba. Doplatok za zájazd je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: